Contact

Contact us at Gunnorp Stall & Avel 

Therése: +46 (0)70 438 02 87

Email: therese (a-) gunnorp . com

Anders: +46 (0)73 046 85 19

Email: anders (a-) gunnorp . com

About Gunnorp Stall & Avel (Swedish text below)

Gunnorp Stall & Avel’s farm center with residential houses and two stable buildings is idyllically surrounded by the large pastures. The supervision of the animals is optimal and the airy and bright stable building from the early 2000s optimizes the conditions for easily and safely carrying out breeding. For many, the farm Gunnorp is associated with the riding camp business that previous owners ran here from the 1960’s to mid 2010’s. 

In 2018, Therese and Anders found the farm Gunnorp, located just outside Vikingstad between Linköping and Mantorp. A farm perfectly suited to carry out thoroughbred breeding on and the breeding operations that have been carried out since 2004 were relocated from Nannberga Gård in Arboga to Gunnorp.

Currently, the basis of Gunnorp’s breeding operations is the breeding mares Saint Irini, Rum Sun N Sand, Survoltee, La Maitresse, Apura, Corpus Chorister and The Spread. These mares have produced first class offspring such as El Gran Mago, The Provocative, Dust Devil, Jamaica and Mr Tooma Global. On Svensk Galopp’s (Swedish Horse Racing Association) website you will find information and statistics for all breedings including foals born before 2018 when Therése was breeding together with her father at Nannberga Gård outside Arboga.

Through this page you can stay informed about our breeding activities. You will find information about our breeding mares, our breedings and can follow the breedings in their development and career. Of course, you are more than welcome to contact us if you want summer grazing or registration for a mare or young horse.

In addition to galloping horse breeding, we can also offer horse hotel, overnight stays, stables for mares in foal and convalescent horses, summer grazing and riding tracks.

 

Om Gunnorp Stall & Avel

Gunnorp Stall & Avels gårdscentrum med boningshus och två stallbyggnader omringas idylliskt av de stora beteshagarna. Uppsikten över djuren är optimal och den luftiga och ljusa stallbyggnaden från tidigt 2000-tal optimerar förutsättningarna för att enkelt och säkert kunna bedriva uppfödning. Gården Gunnorp är för många förknippad med den ridlägerverksamhet som tidigare ägare bedrev här från 1960-talet till mitten av 2010-talet.

Therése och Anders fann år 2018 gården Gunnorp, belägen strax utanför Vikingstad mellan Linköping och Mantorp. En gård perfekt lämpad för att bedriva fullblodsavel på och uppfödningsverksamheten som bedrivits sen 2004 omlokaliserades från Nannberga Gård i Arboga till Gunnorp Mellangård.

För närvarande utgörs basen för Gunnorps avelsverksamhet av avelsstona Saint Irini, Rum Sun N Sand, Survoltee, La Maitresse, Apura, Corpus Chorister och The Spread. Dessa ston har lämnat förstklassiga avkommor såsom El Gran Mago, The Provocative, Dust Devil, Jamaica och Mr Tooma Global. På Svensk Galopps hemsida finner ni information och statistik för alla uppfödningar inklusive föl födda före 2018 då Therése bedrev aveln tillsammans med sin far på Nannberga Gård utanför Arboga.

Genom denna sida kan du hålla dig informerad om vår avelsverksamhet. Du finner information om våra avelston, våra uppfödningar och kan följa uppfödningarna i deras utveckling och karriär. Givetvis är du mer än välkommen att ta kontakt med oss om du önskar sommarbete eller inackordering för sto eller unghäst.

Förutom galopphästuppfödning kan vi även erbjuda hästhotell, övernattning, uppstallning av dräktiga ston och konvalescenthästar, sommarbete och ridbanor.

Gunnorp Stall & Avel