Gunnorp Stall & Avel

At Gunnorp Stall & Avel, English thoroughbred racing horses are bred. The stud is located just outside Vikingstad between Linköping and Mantorp in southern Sweden.

Through this page you can stay informed about our breeding activities. You will find information about our breeding stock and can follow the breedings in their development and career. Of course, you are more than welcome to contact us if you want summer grazing or full service for a mare or young horse.

In addition to racing horse breeding, we can also offer horse hotels, overnight stays, stables for mares in foal and convalescent horses, summer grazing and riding tracks.

På Gunnorp Stall & Avel bedrivs uppfödning av tävlingshästar, engelska fullblod för galopptävling. Gården är belägen strax utanför Vikingstad mellan Linköping och Mantorp.

Genom denna sida kan du hålla dig informerad om vår avelsverksamhet. Du finner information om våra avelston, våra uppfödningar och kan följa uppfödningarna i deras utveckling och karriär. Givetvis är du mer än välkommen att ta kontakt med oss om du önskar sommarbete eller inackordering för sto eller unghäst.

Förutom galopphästuppfödning kan vi även erbjuda hästhotell, övernattning, uppstallning av dräktiga ston och konvalescenthästar, sommarbete och ridbanor.